Rebrendiranje Baščaršije

„Šta je šarm Orijenta koji pocarsija005činje u Sarajevu, a kojem zapadnjaci ne mogu odoliti? Ovdje nema planova koji dolaze iz racionalnog razmišljanja, te je sve stvar improvizacije i rezultat ad hoc ideja i privremenih potreba. Ovdje ne postoji jasna osovina i apsolutna simetrija. Ovdje se čak ni građevinski sistemi ne izvode ispravno. Ovdje sve prikazuje potrebu za zadovoljavanjem ljudi. Kompozicija koja se na zapadu uči i izvodi po logici i planu, ovdje postaje zbir dijelova, svaki put kao rezultat različitih potreba i svaki put drugačije improviziranih, ali uvijek sa obzirom na osjećaje.“
Juraj Neidhardt

 

 

 

 

Prvonagradjeni projekat na studentskoj radionici „Urbana transformacija gradskog trga.“
Autori: Almir Rizvanović & Edin Skenderović

 

Vjerovatno ne postoji način koji bi sa preciznošću utvrdio koliko Baščaršija zaista vrijedi.Sarajevu,sarajevskoj arhitekturi,umjetnosti,historiji,kulturi.Ne postoji ni način koji bi objasnio zbog čega je Baščaršija zapostavljena.Neprimjerenim sadržajima,nepovezanim prostorima i neadekvatnim materijalima.Ako bi stepen zahvata ovisio od stepena vrijednosti prostora,dovela bi se u pitanje bilo kakva intervencija na Baščaršiji,u kojoj,sa druge strane,trebaju vladati smisleni odnosi volumena,materijala,neizgradjenih i izgradjenih prostora.Poštuje se prošlost ali se prostor mora prilagodjavati savremenim potrebama-to je uslov permanentnog korištenja svakog dijela prostora,koji vodi njegovom uključivanju u aktivni savremeni život.

“...da bi novo moglo naći svoje mjesto najprije nas mora potaknuti da iznova vidimo ono postojeće.“ Peter Zumthor

Obzirom da svakoj urbanoj transformaciji vrijednog kulturno-historijskog prostora trebaju prethoditi detaljne analize,mi smo,uzevši u obzir strukturalne,funkcionalne i kulturno-historijske osobenosti prostora,istraživanjem obuhvatili:

 •  Analizu postojećeg stanja fizičke strukture;
 •  Analizu jednodnevnog života trga;
 •  Anketiranje korisnika trga;

carsija001

Slika 1 - Rezultati anketiranja korisnika trga:Bascarsijski trg je duh grada,centar okupljanja, sa Sebiljem koji identificira ovaj prostor;

Sumiranjem rezultata istraživanja dosli smo do zaključka da baščaršija treba urbanu strukturu dostojnu njenoj mitskoj vrijednosti,nakon čega smo koncipirali osnovne ciljeve urbane transformacije:

 

 • Globalno i lokalno rebrendiranje baščaršije;
 •  Eksponiranje istinskih vrijednosti;
 •  Osvajanje i istraživanje prostora;
 •  Povezanost prostora;
 •  Oživljavanje intimnih mjesta;
 •  Ĉist prostor;
 •  Uklanjanje neprikladnih elemenata na trgu;
 •  Programi i aktivnosti;
 •  Razmjena informacija,novosti,mišljenja,dobara;
 •  Protektivnost,produktivnost,estetičnost,rekreacija;
 •  Postojanost,izgradjenost,kontinuitet,izbor,identitet;
 •  Poštivanje,vrednovanje,očuvanje;

Krajnji cilj:

 • Permanentno korištenje i uključivanje u aktivni savremeni zivot.


„Da bismo planirali moramo znati sta se dešavalo u prošlosti i osjećati šta zahtijeva budućnost.“


Zbog toga smo nastojali da u planiranju,koje treba biti savremeno,ispoštujemo koncepcije koje su kroz historiju,redom,jedna za drugom oblikovale i mijenjale strukturu Baščaršije:

 • Dinarski koncept čistog prostora oko centra ognjista-koji se prepoznaje kod našeg koncepta čistog,bijelom hrešom popločanog trga u cijem središtu je sebilj kao ognjište-centar,koji u tom slučaju zajedno sa nizom spojenih dućana dolazi do izražaja kao kulturno-historijski unikat.
 • Orijentalni koncept diferenciranja intimnog i javnog i njihovo povezivanje-Mreža otvorenih medjusobno povezanih prostora;
 • Austro-ugarski koncept prožimanja funkcija-Raznovrsnost sadržaja;
 • Socijalistički koncept racionalnosti i ravnopravnosti-Ravnomjerno korištenje svih dijelova prostora;
 • Savremeni koncept hiperkulturnog i hipermodernog prostora potrošnje,održivost i lokalno i globalno brendiranje;

Da bi ono sto je istinski vrijedno na Baščaršiji(historijski objekti koji imaju izuzetnu umjetničku vrijednost,drveni dućani otvoreni prema trgu koji redanjem tvore ambijentalnu vrijednost)došlo do izražaja,najprije je potrebno:
1. Ukloniti neprikladne elemente na trgu:

 •  Metalne stolice ispred orijentalnih restorana;
 •  Korpe za otpadke;
 •  Ulični prodavci dresova,kišobrana,piratskih proizvoda itd.;
 •  Veliki natpisi;

2. Ostvariti čist prostor:

 •  Bez denivelacija i bilo kakvih prepreka;
 •  Sa sadržajima-elementima koji se nakon izvjesnog vremena mogu ukloniti ako bude potrebno;
 •  Popločan bijelom hrešom kao autenticnim materijalom u koju su ugravirani podni znakovi koji predstavljaju baščaršiju kao jednu od tačaka najkvalitetnijih i najoriginalnijih svjetskih turističkih destinacija,što je predmet globalnog rebrendiranja Baščaršije;

Globalno rebrendiranje medijskom diseminacijom,organizacijom koje će imati zadatak da svijetu predstavi sve prednosti Baščaršije(zahvaljujući kojoj je Sarajevo decenijama medju 100 gradova koji se za života trebaju posjetiiti,a prošle godine i medju 10 najpoželjnijih gradova-destinacija)i uvede evidentiranje turista - „urbanih nomada.“
Za razliku od globalnog,lokalno rebrendiranje zahtijeva materijalne intervencije,prilagodjavanje prostora savremenim potrebama.Krenuli smo od orijentalne koncepcije uprošćavanja funkcija na sferu javnog i privatnog,čaršije i mahale,koji trebaju biti povezani da bi funkcionisali.

carsija002

Slika 2 - Polaziste:Carsija-Mahala;Javno-Intimno;Javni prostor-Intimni prostor;Rezultat:koordinisana mreza otvorenih prostora;

Rezultat je koordinisana mreža otvorenih prostora,medjusobno povezanih sokacima,uskim prolazima i podnim znakovima.

carsija003

Slika 3 - Koordinisana mreža prostora.

carsija004

Slika 4 - Situacija rješenja

Podni znakovi imaju trostruku funkciju:

 • Vodjenje - Vode posjetioce ka Sebilju,otvorenim prostorima,upućuju na istinske vrijednosti i aktivno osvajanje i istraživanje prostora;
 • Osvijetljenje - Radi se o najsavremenijim LED održivim podnim diodama;
 • Simbolika - Oblik putanja odgovara krivudavim putevima stare autentične Bažčaršije.Putanje teže Sebilju „kao korijenje stablu“;

carsija005

Slika 5 - Podni znakovi: Vodjenje, osvijetljenje, simbolika;

Postoji samo jedan vertikalni akcent podnih znakova:Skulptura „tri stuba jednakosti“
Tri cjevasta stuba ispunjena kristalnim panelima,osvijetljenim podnom LED diodom, koja preplitanjem simboliziraju jednakost i ravnopravnost tri konstitutivna naroda, a lokacijom spajanje gornjeg i donjeg dijela trga i otvorenost njegovih prostora prema sadržajima uz ulicu Mula Mustafe Bašeskije.

carsija006

Slika 6 - Vertikalni akcent podnih znakova: “Tri stuba jednakosti“

„...slike,ugodjaji,forme,riječi,znakovi i usporedbe moraju otvoriti mogućnosti približavanja.“ Peter Zumthor

Istraživaju se i osvajaju četiri otvorena prostora,koji su namijenjeni svim korisnicima,a koje obilježavaju sadržaji i programi-aktivnosti koji se na njima (permanentno)odvijaju.

Prostor riječi:

 •  Otvoreni javni prostor;
 •  Svi napisani utisci o baščaršiji;
 •  Ostavljanje svojih utisaka;
 •  Kuća Maka Dizdara;
 •  Providna pomična polikarbonska opna;
 •  Drvene podne daske + ćilim + mobilijar;

carsija007

Slika 7 - Skica prostora rijeci;

carsija008

Slika 8 - Prostor rijeci-Situacija i izgled;

Prostor slike:

 •  Otvoreni javni prostor;
 •  Sve historijske fotografije do današnjeg dana;
 •  Ostavljanje svojih fotografija;
 •  Providna pomična polikarbonska opna;
 •  Drvene podne daske + ćilim + mobilijar;
 •  Exponirani ostaci Firus-begovog hamama;

carsija009

Slika 9 - Skica prostora slike

carsija010

Slika 10 - Prostor slike - situacija i izgled;

Prostor ćilima:

 •  Polujavni otvoreni prostor;
 •  Intimnost;
 •  Psihološko rasterećenje;
 •  Hreša + mobilijar;

carsija011

Slika 11 - Prostor cilima - Skica i situacija;

Prostor čarsije:

 • Otvoreni javni prostor;
 •  Mušebak-pružanje pogleda na avliju džamije;
 •  Rezbarija po hreši (popločanju) u teksturi ćilima;
 •  Urbani moilijar različitih dimenzija.

carsija012

Slika 12 - Musebak umjesto zelene mrezane ograde na zidu ipred carsijske dzamije i situacija prostora carsije, lociranog uz taj zid;

carsija013

Slika 13 - Prostor carsije;

carsija014

Slika 14 - Prostor carsije;

Da bi ovaj sistem otvorenih javnih prostora funkcionisao,neophodne su mu transverzalne i longitudinalne oponente;carsija015

Slika 15 - Mreza otvorenih javnih prostora sa longitudinalnim i transverzalnim vezama omogucava ravnomjerno koristenje svih prostora trga;

Transverzalne veze:

 •  Transverzala česama;
 •  Transverzala dnevnih aktivnosti;
 •  Zelena transverzala cvijetnih prostora;

carsija016

Slika 16 - Cesme,mobilne kucice,cvijetni prostori povezani zelenom pauzom

carsija017

Slika 17 - Prostorni prikazi trga sa transverzalnim vezama;

Longitudinalne veze:

 • Ćurčiluk veliki-Bravadžiluk;
 • Sarači-Kazandžiluk;
 • Ul. Mula Mustafe Bašeskije - na čiju povezanost sa trgom je posvećena posebna pažnja:

Otvorenost sa obje strane;
Zelene pause;
Prošireni trotoari;
Granitne kocke;

carsija018

Slika 18 - Longitudinalne veze ulica i tretman ulice Mula Mustafe Baseskije;

Autentičan prostor zahtijeva autentični urbani mobilijar. Primjeri:

carsija019

Slika 19 - Klupa sa deniveliranim nacinom sjedenja;

carsija020

Slika 20 - Klupa sa deniveliranim nacinom sjedenja;

„Poštujmo,cijenimo,sačuvajmo...“

Planiranje znači razumijevati i sredjivati.Emocijom i predanošću.Prepoznavanjem pravih vrijednosti,strpljivim radom.Iskrenom ljubavlju prema Baščaršiji.Svaka urbana transformacija treba osigurati i sljedeću u budućnosti,otvoriti pitanje prostora,njegove sadržajnosti i korištenja,a pri tom otkriti produktivnu,protektivnu,ukrasnu i rekreacionu složenost fenomena gradskog trga.Savremenim pristupom svemu tome se ostvaruje kontinuitet čovjekovog bavljenja prostorom,njegova sudbina da mijenja i prilagodjava svojim potrebama.Stoga je naš koncept uspješan jedino ako ostvaruje permanentno korištenje svih dijelova prostora,eksponira a ne degradira istinske vrijednosti i uključuje baščaršijki trg u aktivni savremeni zivot.

„Kamen je bačen u vodu.
Pijesak se uzvitla i ponovo se uspostavlja.
Komešanje je ono nužno.
Kamen je pronašao svoje mjesto.
Ali jezerce nije više isto kao prije.“
Peter Zumthor

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top