Između materijalizma i umjetnosti

Zapravo je sva arhitektura kroz historiju konflikt materijalizma i umjetnosti, i bez tog konflikta sigurno ne bi ostala do današnjih dana- ili bi prešla u nauku, ili u umjetnost. No, arhitektura je i jedno i drugo.
Živimo u svijetu materijalizama.
Arhitektura je kao nauka podložna analiziranju, razdvajanju, dijeljenju, jer je sačinjena od detalja.“Arhitektura je u detalju“ smatra Mies, smještajući arhitekturu u materijalizam. U materijalnom svijetu postoji samo količina, a sve količine su uporedive. Imaju cijenu. Arhitektura kao nauka, od prahistorije do danas, je nastavljanje, napredovanje, nadovezivanje u mehaničkom smislu. Kvantitet.
U arhitekturi kao umjetnosti ne pronalazimo historijski progres- umjetnosti je on stran, jer je inspiracija arhitekta kao umjetnika jednaka i nepresušna u bilo kojem historijskom periodu. Najviši stvaralački dometi u arhitekturi ne potiču iz jednog perioda- remek-djela stvara čovjekova inspiracija i individualnost u bilo kojem vremenu.

arhitektura_danas_II_001

Remek djela u arhitekturi izazivaju emociju neovisno od vremena u kojem su nastali:
Asimptote Architecture -Penang Global City Centar, Malaysia-,2007.;Taj Mahal u Agri,17. Vijek.

Arhitektonski objekat kao sklop detalja, racionalno i logički povezanih, gradi ekipa, tim.
Arhitektonski objekat kao ideju, umjetničko djelo, stvara jedan čovjek-individua, iako danas postoje partnerstva dva ili više arhitekata (neprihvatljivo, međutim, u savremenom svijetu nužno, ali i dokaz više da arhitektura sve više naginje materijalizmu).
U arhitekturi kao nauci, arhitekt je istraživač, poznaje materijale i građevinske tehnike. Brunelleschi nije dizajnirao samo zgrade, već i mašine koje će ih graditi.
U arhitekturi kao umjetnosti arhitekt je dizajner, kreator bezmaterijalnih elemenata-svjetlosti, transparentnosti, proporcije.
Bez suprodstavljanja umjetnosti i materijalizma, arhitektura je besmislena, nemoguća.
Muzej Mercedes-benza u Studgardtu Bena Van berkela jeste objekat vrhunskog dizajna, ali ujedno i vanredna, sakrivena, armirano-betonska konstrukcija rampi i denivelisanih etaza.

arhitektura_danas_II_002

UN studio-Mercedes-Benz museum,(Studgardt,2007.)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top