Upotreba solarnih panela u navodnjavanju

solarni panel navodnjavanje

Sa povećanjem svijesti o održivim izvorima energije, dolazi i do promjene trendova, pa zbog česte primjene ovakvih sistema u svijetu dolazi do snižavanja cijene.

Primjena solarne energije pomoću solarnih panela u navodnjavanju je u svijetu vrlo aktuelna. Pojavljuju se sve bolja rješenja koja obaraju cijenu solarnih sistema. Oni se koriste u različitim vidovima biljne proizvodnje na mjestima gdje nije prisutna električna mreža i gdje ne postoji adekvatan način napajanja samog sistema.

Sistemi solarnih crpnih stanica mogu da se koriste u izolovanim površinama i smanjuju potrebu za dizel pumpama i gorivom koje ih pokreće, kao i kompletnim održavanjem koje sa sobom nosi takav jedan sistem. Najviše se primjenjuje u sisteme “kap po kap i kišnih krila”. Prednost sistema je u tome što traje do 20 godina, nema održavanja samog sistema i uz to nema emisije CO2. Isplativost kroz 3 do 4 godine.

U povrtarskoj proizvodnji sistem može biti isplativ za 3 do 4 godine. Sistem se sastoji od solarnih foto namjenskih panela, regulatora i drajvera za samu pumpu, pumpe koje mogu da budu površinske i podzemne, i kompletnog sistema do magistralnog cjevovoda, zajedno sa daljinskim upravljanjem, mjerenjima i upravljanjem na samoj lokaciji.

Korisnik može bez prisustva na lokaciji da nadzire i upravlja sistemom preko SMS poruka i da na taj način oslobodi svoje resurse. Analiza pokazuje da 7,5 kW pika solarnih panela zajedno sa pumpom snage 4 kW mogu u sistemu kap po kap da navodnjavaju 5 hektara, mada to zavisi od same kulture i da na taj način iskoriste kapacitet jednog prosječnog bunara.

(agromedia.rs)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top