Dječije igralište otporno na širenje virusa

rimbin playground concept design 1

Berlinske arhitekste osmislie su igralište u kojem se djeca mogu igrati sigurno i bez bojazni da se mogu zaraziti od virusa koji trenutno hara svijetom. Martin Binder i Claudio Rimmele došli su na ideju da projektuju prostor koj istovremeno štiti posjetioce od potencijalnih zaraza ali omogućava i zabavnu interakciju između njih. Igralište pod nazivom "Rimbin" sastoji od grupe pojedinačnih prostora za igru smještenih u forme nalik vodenim ljiljanima koji kao da plutaju nad zelenom podlogom.

Ovi prostori za igru su zapravo platforme sa pojedinačnim stazama koje vode do zasebnih ulaza, sa kojih sa sigurne udaljenosti djeca mogu vidjeti drugare i komunicirati sa njima preko šupljih cijevi. Platforme za igru mogu da sadrže različite vrste sadržaja u vidu raznih aktivnosti i igara, pa se u okviru nekih nalazi pijesak, dok drugi imaju ljuljačke, spiralne ljestve i sl. Elementi od kojih su izrađeni dijelovi poput drški i cijevi su od metala kako bi se lako dezinfikovali, a prijedlog je i da se postave uređaji sa sredstima za čišćenje. Zauzetost svakog "ljiljana" se može vidjeti na ulazu u igralište.

Bez obzira što su se igrališta otvorila u većini zemalja, i dalje situacija nije opuštena i roditelji se brinu ukoliko njihova djeca ostvaruju kontakt sa drugom nepoznatom djecom. Zabraniti djeci interakciju na otvorenom nije rješenje, kako su rekle arhitekte, pa su zato i osmislili igralište koje će im dati socijalni i fizički stimulans potreban za fizički i mentalni razvoj i za učenje važnih društvenih vještina.

Kako bi bolje razumjeli potrebe i roditelja i njihove djece, Binder i Rimmele vodili su telefonske razgovore sa odraslima i djecom, koji su im opisivali svoj svakodnevni život za vrijeme izolacije. Bilo je jasno da djeci treba više fizičke aktivnosti sa prijateljima napolju. Pored toga, istraživali su i biološke oblike i prirodne materijale. Shodno tome su dizajn osmislili u formi lista amazonskog vodenog ljiljana, za koji se zna da može izdržati veliku težinu. Ovo je demonstrirao još davne 1849. godine botaničar Joseph Paxton tako što je na list stavio svoju kćerku.

Naziv igrališta "Rimbin" je nastao od dvije odvojene riječi "rim" što znači obruč i "bin" ograđeno mjesto, pa je ovim pojmom opisan koncept pojedinačnih područja za igru. Može se povezati i sa prvim slogovima prezimena Binder i Rimmele.

Igralište je predviđeno da se koristi i za vrijeme, ali i nakon pandemije virusa u urbanim područjima.

(gradjevinarstvo.rs)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top