Aerobni mikroorganizmi protiv korozije čelične armature u betonu

armatura ilustracija sa c.net

Otkrivena je nova metoda koja povećava otpornost na koroziju tako što se smanjuje dostupni rastvoreni kiseonik u katodnim reakcijama koje mogu nastati metaboličkim procesima aerobnog Bacillus subtilis natto u prisustvu izvora organskog ugljenika. Pored toga, pristup je koristan u olakšavanju stvaranja kalcijumovog karbonata koji služi za zaptivanje pukotina u procesu samoobnavljanja betona.

Korozija čeličnih šipki u betonu dovodi do smanjenja trajnosti armiranog betona. Procesi korozije mogu se objasniti elektrohemijskim reakcijama koje se odvijaju u anodnim i katodnim regijama. Reakcije koje se dešavaju nakon toga zahtijevaju kiseonik i vodu, kako bi elektroliti podržali protok elektrona.

Rastvoreni kiseonik u rastvorima pora često je kontrolni faktor koji određuje brzinu korozije čeličnih šipki u betonu. Svojstva su u osnovi povezana s propusnošću rastvorenog kiseonika u rastvorima pora. Na to mogu uticati metaboličke aktivnosti aerobnih Bacillus subtilis natto umetnutih u cementne smeše. Bacillus subtilis natto otporan je na nepovoljne uslove okruženja, kao što su slanost i ekstremne vrijednosti pH, uslijed čega se stvaraju endospore (za vrijeme stresa) dok uslovi ne postanu povoljni.

Elektrohemijska mjerenja procesa korozije izvršena su korištenjem metode AC otpora, mjerenja potencijala (Half-Cell Potential) i mjerenja makroćelijske korozije koristeći ampermetre sa nultom otpornošću. Krive katodne polarizacije izmjerene su 28 i 91 dan prije i nakon što su uzorci bili izloženi testovima korozije izazvane hloridom i to kroz suhe i vlažne cikluse.

Rezultati su pokazali da je stopa propusnosti kiseonika zasnovana na ograničenoj trenutnoj gustini znatno niža u slučaju mješanja uzorka maltera sa Bacillus subtilis natto. To se može objasniti činjenicom da se rastvoreni kiseonik troši oksidacijom organske materije, postupkom koji je prvobitno katalizirao Bacillus subtilis natto prisutan u smjesama maltera tokom perioda praćenja.

Na osnovu dobijenih rezultata, dodavanje rastvora koji sadrži Bacillus subtilis natto koji reaguje sa rastvorenim kiseonikom rezultira većom otpornošću na korozijske procese. Također, postoji velika mogućnost da smanjeni rastvoreni kiseonik u rastvorima pora kroz aerobne procese može povećati otpornost na koroziju kod uzoraka ispucalih betona.

(gradjevinarstvo.rs / foto: sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

Top