VIDEO - Završetak devete transverzale ove godine?

ix transferzala sa feb 2024 1

Projektom je predviđena izgradnja IX transferzale sa rekonstrukcijom postojećih raskrsnica sa ulicama Džemala Bijedića i Safeta Zajke. Podrazumijeva izgradnju saobraćajnice sa po dvije trake u oba smjera dužine 450 metara, izgradnju nadvožnjaka preko šest kolosijeka željezničke pruge dužine 150 metara, kao i rekonstrukciju postojeće raskrsnice u ulici Safeta Zajke i njeno pretvaranje u kružni tok uključujući pothodnike za pješake.

IX transverzala će povezati do sada željezničkom prugom razdvojena naselja u ovom dijelu grada te predstavljati modernu vezu sa autocestom putem kolovoza sa četiri saobraćajne trake, sa obostranim pješačkim stazama, novom javnom rasvjetom, servisnim saobraćajnicama i pratećom opremom. Pored povećanja kapaciteta i nivoa usluge saobraćajnice od projekta se očekuje i pozitivan utjecaj na sigurnost saobraćaja.

Trenutno su u toku radovi na dovršetku kružnog toka u Boljakovom Potoku. Ovaj projekt vrijednosti 15,5 milona maraka, podsjećamo, trebalo je da bude završen prije tri godine.

Deveta transverzala, zajedno sa njenim spojem na autoput je jedan od najvećih projekata cestovne infrastrukture Ministarstva saobraćaja i Vlade Kantona.

Pogledajte trenutno stanje na gradilištu:

(sa-c.net / 4Life)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top