Prilikom iskopavanja tunela Hranjen pronađena je voda koja bi mogla biti rješenje za vodosnabdijevanje Goražda

010.Tunel Hranjen jul.2023Prilikom iskopavanja tunela Hranjen pronađena je voda, i to bi moglo biti rješenje za vodosnabdijevanje Goražda

Na inicijativu premijera Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edina Ćulova, gradilište tunela Hranjen sa sjeverne strane jučer su posjetili predstavnici kompanije AD Harbi d.o.o. iz Sarajeva, koja se bavi geološkim istraživanjima mineralnih resursa i prirodnih bogatstava u Bosni i Hercegovini. Sa timom stručnjaka iz oblasti geologije izvršen je obilazak izvorišta vode na tom lokalitetu kako bi se sagledale mogućnosti njenog iskorištenja za vodosnabdijevanje Goražda

Svi su saglasni da bi voda nađena prilikom iskopavanja tunela Hranjen mogla u perspektivi biti rješenje za snabdijevanje Goražda, ali je prije toga nužno stvoriti neophodne preduslove

''Apsolutno sam siguran da tu ima dovoljno kapaciteta vode, taj koji je izmjeren i on se nalazi u hidrogeološkom kolektoru, krečnjaku, i u kontaktu je vode u zoni između špiljca koji je hidrogeološki izolator i krečnjaka koji je kolektor. S obzirom na vertikalnu visinu oko 700 metara treba sagledati prostor ne krečnjake samo linijski nego prostorno, po širini, dužina i visini i na osnovu toga i treba po zakonskim procesima prići jednoj ozbiljnoj analizi i uraditi projekat do istraživanja. Po zakonu, ako bi voda bila da se koristi za piće, treba da se radi elaborat o rezervoarima vode i slično ali mislim da bi bila šteta ovo pustiti da teče'', kazao je prof.dr Ramo Kurtanović geolog.

Dekan Rudarskog, geološkog i građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. Kemal Gutić naglasio je da je želja razvijati i druge aktivnsoti na ovom području s obzirom da su, kako je kazao, ranija istraživanja pokazala da je ovo područje bogato i drugim rudama, mineralima i resursima koji mogu razviti grad

''Ja da nisam došao danas ne bih znao da imamo novi projekat a to je ogromna kapacitivnost podzemnih voda koja može riješiti problem vodosnabdijevanja grada Goražda i BPK ali ne bih da ulazim u strateške programe BPK ali tu smo da pomognemo i da se stavimo na raspolaganje građanima i vlastima'', kazao je Gutić, piše RTV BPK.

(Oslobođenje/sa-c.net)

Prijavite se ili registrujte kako biste ostavili komentar.

Prijavite se Registrujte se

 

Top