LoginRegister
Home » Events » Displaying items by tag: sarajevo
A+ R A-
Events

Projekat "Park sume prijateljstva"

Wednesday, 20 February 2013 11:31

park sume_prijateljstvaProjekat "Park šume prijateljstva" na lokalitetu Grdonj (Opština Stari Grad Sarajevo), nastao je kao plod saradnje između Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske. Generalna skupština UN-a je 2011. godinu proglasila Međunarodnom godinom šuma sa ciljem podizanja svijesti o održivom upravljanju, očuvanju i razvoju svih tipova šuma i u skladu s tim pozvala sve države članice da organizuju aktivnosti kojima bi se obilježila ta godina.

Zvanična delegacija šumarstva BiH posjetila je iste godine Republiku Tursku gdje je dogovorena realizacija projekta "Park šume prijateljstva", kao simbol bosanskohercegovačkog i turskog prijateljstva i saradnje.

Eksperti iz Turske, u saradnji sa stručnjacima KJP "Sarajevo- šume", Uprave za šumarstvo KS i Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH, iste godine su posjetili predviđeni lokalitet za Park šuma na Grdonju (područje Opštine Stari Grad Sarajevo), nakon čega je u Generalnoj direkciji "Turskih šuma" u Ankari urađen idejni projekat.

Naročita pažnja u predmetnom Projektu je na Opštini Stari Grad Sarajevo od koje se očekuje tehnička podrška i obezbjeđivanje potrebne dokumentacije (urbanistička i građevinska dozvola) od strane nadležnih službi. Opština je, uz punu podršku Načelnika Opštine Ibrahima Hadžibajrića, preuzete obaveze ispunila izdavanjem urbanističke saglasnosti, a u toku je dopuna projekta, odnosno usklađivanje zahtjeva navedenih u Rješenju građevinske dozvole, nakon čega će se pristupiti realizaciji projekta.

"Park šume prijateljstva" na Grdonju površine je cca 6 ha i imat će dva ulaza sa posebno izgrađenim kapijama.

Ovaj lokalitet ima poseban značaj jer je na njemu 1939/40. godine postavljena Ogledna šumsko-meliorativna stanica na kojoj je izučavao prof. Dimitrije Afanasijev koji je i zasadio postojeću dendrofloru, odnosno brzorastuće ili ekspresne alohtone vrste (unešene biljke u prostor). Postojeća dendroflora će biti popisana na jednom od panoa na ulazu u park, na bosanskom i latinskom jeziku.

Park će krasiti vidikovac sa veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetalište, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje. Predviđen je i kafe-restoran na površini od 308 m2 sa okolnom tarasom (verandom).

Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište sa modernim mobilijarom, fontana, te hladnjak (sjenik). Duž šetališta bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara.

Cijelom šetnicom bit će postavljen dovoljan broj koševa za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja. Park će imati i javnu rasvjetu. Postavljen je i protivpožarni punkt za gašenje lokalnog požara, a projektom su predviđeni prijemna kućica i kiosk za prodaju suvenira. Tehnička realizacija projekta izvršit će se putem Turske uprave za međunarodnu saradnju (TIKA) sa sjedištem u Sarajevu.

(sa-c.net)kaldrma-kockaNa području Opštine Stari Grad u ulicama Vratnik Mejdan, Širokac i Kovači uočena su velika oštećenja na asfaltnim površinama. U pomenutim ulicama došlo je do propadanja, ulegnuća, pucanja i na pojedinim dijelovima nastanka velikih rupa na asfaltu.

Oštećenja su nastala zbog loše sanacije ulica koju je firma KJKP ''Vodovod i kanalizacija'' uradila prošle godine nakon rekonstrukcije kanalizacione mreže na potezu Kovači – Širokac – Vratnik Mejdan.

Podsjećamo, projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže finansirala je firma KJKP ''Vodovod i kanalizacija'' kreditom Svjetske banke, a izvođači radova su bile firme ''Harysco'' i ''Union invest''. Oni su imali obavezu da nakon okončanja projekta ulice dovedu u prvobitno stanje. S obzirom da je nakon kratkog vremena došlo do velikih oštećenja asfaltnih površina u ulicama Vratnik Mejdan i Širokac, te ulegnuća granitne kocke na Kovačima na dijelu gdje je spojena kanalizacija, iz Opštine apeluju na KJKP “Vodovod i kanalizacija” da hitno reaguju i saniraju ulice. 

Napominjemo, da navedena oštećenja predstavljaju veliki problem građanima koji svakodnevno prolaze ulicama i koji tu stanuju, ali i za saobraćaj koji je jako prometan na pomenutim dijelovima.

(sa-c.net)


 

hipodrom butmir_sarajevoHipodromu u Butmiru prijeti zatvaranje, jer novac koji izdvaja Opština Ilidža, ne može podmiriti sve potrebe. Kako su kazali odgovorni na hipodromu, iz budžeta dobivaju samo 5.000 KM godišnje. 
Član jednog od konjičkih klubova koji koriste hipodrom Mahir Jelašković kazao je da su do sada radili i redovno održavali konjičke utrke, ali se sada sve svelo na minimum. 
''Nekada smo imali i turiste, a i naši mještani su uzmali časove jahanja, ali sada nema ni toga. Imali smo i dobre sponzore i stazu, a danas ništa. Kada dođe vrijeme za organiziranje i održavanje utrka, mi sami pravimo ograde, barijere, čak i stazu. Pitanje je do kada ćemo to moći, sve je izvjesnije zatvaranje'', rekao je Jelašković.

 

 

(Dnevni Avaz)Stepeniste u ulici Kaptol dobija novi izgled

Tuesday, 26 February 2013 14:54

stepeniste-kaptol 3DPri kraju su radovi na obnovi stepeništa i sanaciji klizišta u ulici Kaptol u centru grada. Radove izvodi građevinska firma "In" uz nadzor Zavoda za izgradnju KS, dok sve finansira Opština Centar. Kako se jučer moglo vidjeti na licu mjesta, uništeno stepenište, kojim je bilo gotovo nemoguće proći, dobija novi, savremeni izgled. 

 

''Trenutno postavljamo kamen, što je završna faza, i to bi trebalo biti gotovo za 15-ak dana. Grubi radovi odavno su završeni, a preostaju još postavljanje javne rasvjete i hortikulturni radovi. Male probleme pravile su nam vremenske nepogode i niske temperature zbog kojih nekim danima nije bilo moguće raditi'', kazao je rukovodilac radova u firmi "In" Mario Penzeš.


(Dnevni avaz/sa-c.net) Hotel ''Nacional'' i dalje ceka na obnovu

Monday, 26 August 2013 18:57

hotel nacional_sarajevo_mart-1996Objekt nekadašnjeg hotela "Nacional" u starogradskoj ulici Konak propada već više od dvadeset godina. Sablasni prostor prekoputa Osnovne škole "Edhem Mulabdić", osim što je ruglo grada, nerijetko je i mjesto okupljanja narkomana. Ova zgrada nekada je bila dio Srednje ugostiteljske škole i u njoj se odvijala praktična nastava. 

Kako su kazali u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, devastiranim objektom raspolaže Skupština Kantona, koja odobrava sve prijedloge rješenja njegovog statusa.

''Još 2002. godine menadžment škole napravio je detaljnu analizu prema kojoj je bilo potrebno skoro 5 miliona KM za njegovu obnovu. U 2011. i 2012. godini bila je formirana i interresorna radna grupa i ponuđeno je nekoliko modela rješavanja ovog problema. Neka od rješenja bila su da Kanton adaptira i vrati objekt u prvobitnu namjenu, zakup uz obavezu da zakupac adaptira hotel i da se i dalje koristi u odgojno-obrazovne svrhe te primjena Zakona o javnom privatnom partnerstvu, što je tada bilo neizvodivo zbog nepostojanja podzakonskih akata'', kazali su u Ministarstvu.  

Vlada KS prihvatila je u martu prošle godine izvješaj radne grupe, ali se na tome sve završilo iako je bilo zainteresiranih za otkup i adaptaciju ovog objekta. 

Prema riječima ministra Damira Marjanovića, trenutno nema konkretnih aktivnosti, ali postoje indicije da se jedna od ranije zainteresiranih strana ponovo uključi u realizaciju projekta. 

''To je na sastancima prije nekoliko mjeseci i nagoviješteno te su neke aktivnosti i pokrenute. Ministarstvo je za adaptaciju i vraćanje objekta u njegovu prvobitnu namjenu'', kazao je Marjanović. 

Načelnik opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić kazao je da ovakav izgled hotela negativno utječe na imidž kako lokalne zajednice, tako i cijelog grada. 

''Hotel i prostor oko njega svojim izgledom narušavaju ukupni dojam o ovom dijelu grada, jer su u blizini Careva džamija, Vijećnica i drugi kulturno-historijski spomenici. Predlagao sam prije nekoliko godina Vladi KS da objekt obnovi i iskoristi kao kancelarijski prostor umjesto što plaćaju kiriju na drugom mjestu, tako bi i uštedjeli. U interesu svih je obnova ove zgrade'', istaknuo je Hadžibajrić.

(Dnevni avaz/sa-c.net)


 

Obnovu tramvajske pruge ce raditi slovenska TECA

Wednesday, 21 September 2011 20:59

tramvajska prugaLjubljanska kompanija TECA uskoro treba da počne rekonstrukciju tramvajske pruge duge 2,2 kilometra od Baščaršije do Marijin Dvora te skretnice na Skenderiji u Sarajevu.

Na tender koji je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo raspisalo sredinom maja ove godine, prijavile su se tri firme, a ponuda slovenske TECA-e kao nosioca inžinjeringa i isporučioca najznačajnijih materijala, sa kompetentnim domaćim podizvođačima, ocjenjena je kao najpovoljnija. Ova kompanija također je jedina ponudila mogućnost kreditiranja radova na pruzi, i to u iznosu od 6 miliona KM, po kamatnoj stopi od tri posto na deset godina roka otplate.

"Firma TECA ponudila je kvalitetno tehničko rješenje po sekcijama i za cijelu trasu i što je najznačajnije, ima iza sebe već kvalitetno izvedena takva rješenja po sistemu inžinjeringa. Ta je firma, sa praktično istim domaćim podizvođačima, veoma uspješno vodila radove, po principu inžinjeringa, na dionici Marijin Dvor- Baščaršija 2004 i 2005 godine", ističu u kantonalnom Ministarstvu saobraćaja.

Tramvajska pruga u Sarajevu izgrađena je prije 40 godina, a najveći dio pruge nalazi se u vrlo lošem stanju. Neposredno nakon rata, radile su se samo hitne sanacije uništenih ili teško oštećenih dijelova pruge, kako bi se tramvaji ponovo pokrenuli. Tek je kasnije, trajno su sanirani samo pojedini dijelovi kao što je triangl Alipašin most, dionica Marijin Dvor – Baščaršija i putni prelazi preko pruge "Otoka" i "Nedžarići".

Ipak, rekonstrukcija pojedinih kritičnih dionica, kao što je ona od Baščaršije do Marijin Dvor, ne može se više odlagati. Uz to, početkom ove godine, zbog opasnosti od iskliznuća, stavljena je van funkcije izlazna skretnica na liniji „6“ Ilidža – Skenderija.

"Tramvajski saobraćaj, koji koristi preko 50 posto svih putnika javnog prevoza, nepouzdan je, oštećuju se tramvaji i putnička vozila. Ugrožena je bezbjednost putnika, a zbog načina izgradnje pruge sa krutim oslonjanjem šina na podlogu, lošim odvođenjem vode i totalno istrošenim šinama, oštećen je trajno sloj asfalta uz šine, velika je buka i veoma negativan uticaj vibracija na okolne objekte, posebno starog dijela grada. U gradskom dijelu lošem stanju pruge doprinosi i to što autobusi i teška vozila dodatno oštećuju tramvajsku prugu", ocjena je nadležnih u resornom ministarstvu.

Koristeći savremena tehnička rješenja, sanacija i remonta tramvajske pruge treba da otkloni nedostatke na pruzi, koja će trajati narednih 25 do 30 godina uz minimalne troškove održavanja.

Najzahtjevniji dio projekta je na dijelu pruge od Baščarsije do "Vječne vatre , jer se u blizini ove trase nalazi veliki broj objekata. Kvalitetno, ali nešto jeftinije rješenje može primjeniti na trasi od "Vječne vatre" do Higijenskog zavoda.

Osim ugradnje kvalitetnih šina i skretnice, investitor od izvođača će zahtijevati i dobru izolaciju i odvod vode iz žlijeba šine.

"Na dijelu pruge od Baščaršije do Vječne vatre i uz objekte na ostalom dijelu pruge primjenjivat će se kontinuirano oslanjanje sa podljevanjem smjese ICOSIT, tehnološko rješenje koje se pokazalo na dijelu Vijećnica – Baščaršija, rađenom 2005.godine, kao veoma kvalitetno", navodi se u informaciji Ministarstva.

Dio trase do Higijenskog zavoda i prelaz preko Alipašine ulice radit će se sistemom ECO RCS koji također obezbjeđuje znatno smanjenje buke i vibracija i u zadnjih 5-6 godina masovno se koristi u evropskim gradovima. Taj će se sistem primjeniti i na ostalom dijelu pruge do "S" krivine na Marijin Dvoru ukoliko se nakon demontaže ustanovi loše stanje polimernih "jastuka" i montažnih ploča.

Radovi će, prema planu, trajati najviše pet sedmice, a za vrijeme obustave tramvajskog saobraćaja u gradu, građani Sarajeva će se voziti autobusima.

 

(ekapija)

visonovo setalisteNačelnik Opštine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Zlatko Petrović danas su u zgradi Opštine potpisali Sporazum o realizaciji projekta rekonstrukcije šetališta na lijevoj obali Miljacke – ulica Aleja lipa.

Naime, prije dvije godine završeni su radovi na popločavanju šetališta na desnoj obali Miljacke, tačnije od mosta Suade Dilberović i Olge Sučić do mosta Ars Aevi, tako će se radovima na popločavanju drugog dijela Vilsonovog šetališta u potpunosti okončati navedeni projekat. Radovi će se izvoditi u dužini od 450 do 500 metara, odnosno od mosta Ars Aevi do mosta Hamdije Čemerlića.

Načelnik Opštine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo u svom obraćanju istakao je kako će se koristiti ista tehnička struktura popločavanja kao i na dosad urađenim šetalištima, odnosno da se radi o ugradnji domaćeg kamena vulkanskog porijekla – Jablanički gabro, te dodao da će do kraja ove godine građani Sarajeva dobiti tri potpuno nova šetališta u prelijepom ambijentu Vilsonovog šetališta.

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović izrazio je zadovoljstvo što je ovo ministarstvo, bez obzira na krizu u budžetu Kantona Sarajevo uspjelo izdvojiti sredstva kako bi se zajednički nastavila realizacija ovog projekta od značaja ne samo za opštinu, nego i grad te Kanton Sarajevo. 

Vrijednost radova je u iznosu od 450. 000 KM, od čega je Opština Novo Sarajevo izdvojila 200.000 KM, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS 250. 000 KM.

(sa-c.net)


 

ledena dvorana_skenderija_021KSC Skenderija nalazi se u jako teškoj situaciji. Ovo je kazao direktor Hajriz Bećirović, dodajući kako radnici dva mjeseca nisu primili plate, a ulaganja u prostor svedena su na minimum.

Nakon što se zbog snijega srušio krov ledene dvorane, u nekoliko navrata isticano je kako će biti obezbijeđena sredstva za njenu obnovu, ali prema Bećirovićevim riječima, objekat je samo privremeno saniran i tu se stalo.

''Na ledenoj dvorani smo zatvorili rupe. Ono što smo mogli uraditi, uradili smo i to je privremeno rješenje. Za ostalo nemamo sredstava, a resorno ministarstvo ništa više nije izdvojilo i, što se tiče ledene dvorane, nećemo više ništa ni raditi. Na objektu imamo grede za koje nikada ne znamo kada mogu pući i u elaboratu nam je naređeno da, ako budemo radili rekonstrukciju dvorane, moramo vaditi te grede i staviti čvrstu ploču. Obraćali smo se Vladi Kantona Sarajevo. Ako hoćemo da stavimo u funkciju dvoranu, moramo uraditi kompletnu rekonstrukciju. Sada nemamo sredstava ni da napravimo projekat. Imamo idejni projekat i, ako ćemo rekonstruisati dvoranu po staroj tehnologiji, trebat će nam oko deset miliona, a ako ćemo raditi po novoj tehnologiji, uštedjeli bismo milion-dva maraka'', kazao je Bećirović.

Ništa bolja situacija nije ni oko rekonstrukcije platoa Skenderija, a to je projekat o kojem se već nekoliko godina priča.

''Ni od sanacije ploča na platou nema ništa. Trećina poslovnih prostora nije u funkciji jer prokišnjavaju. I tu treba najmanje osam miliona maraka'', naglasio je Bećirović.

Iz KSC-a Skenderija, kako su istakli, nekoliko puta su se obraćali kantonalnoj Vladi, ali za sada značajnije pomoći nema. ''Pokušavali smo kod resornog ministarstva da nam daju kredite, nismo prošli. Tražili smo da nam daju papire da bismo mogli urediti parkinge i povećati prihode. Ni to nismo dobili. Jednostavno, šta god krenemo, dobijemo odbijenicu'', kazao je Bećirović.

Da bi stvar bila gora, u susret nam ide nova sezona grijanja, a iz KSC-a Skenderija ne znaju kako će platiti račune.

''Sad ide i sezona grijanja i vrlo će teško biti plaćati plin jer imamo dug prema Sarajevogasu i vidjet ćemo kako ćemo dalje. U veoma smo teškoj situaciji. Plate uposlenicima nisu redovne, tačnije dugujemo dvije. Međutim, snalazimo se i borimo jer izgleda da nikog ne interesujemo'', zaključio je Bećirović.

(Oslobođenje/foto:sa-c.net)


 

klinika za_hemodijalizu_kcusDanas je u okviru Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo otvoren renovirani dio Klinike za hemodijalizu s 16 novih dijaliznih aparata. Zajedno s dijaliznim aparatima u okviru Doma zdravlja na Ilidži odsad će se ukupno u Kantonu Sarajevo moći dijalizirati 300 pacijenata.

 

Šefica Klinike za hemodijalizu Halima Resić kaže da su otvaranjem renoviranog dijela Klinike za hemodijalizu stvoreni uvjeti za ukidanje četvrte smjene za dijalizu, koja se provodila posljednjih nekoliko godina zbog velikog broja pacijenata.

 

"Ukidamo četvrtu smjenu i do kraja mjeseca napravit ćemo novi raspored za dijalizne pacijente. Nadam se da će u narednih nekoliko godina zaživjeti i transplantaciona medicina, a da ćemo više raditi na prevenciji bolesti koje dovode do otkazivanja bubrega", istaknula je dr. Resić.

 

Za rad s dijaliznim pacijentima potreban je adekvatan broj ljekara, medicinskog i pomoćnog osoblja. Doktorica Resić kaže da je nedavno primljen određeni broj kadra i nada se da će, uz pomoć resornog ministarstva KS-a, to pitanje u potpunosti biti riješeno. Trenutno im kaže, najviše nedostaje srednjeg medicinskog kadra jer prema pravilniku o dijalizi, na četiri dijalizna mjesta dolazi jedna medicinska sestra.

 

Vršilac dužnosti generalnog direktora KCUS-a Damir Aganović nada se da će novi i komforniji prostori učiniti boravak pacijenata tokom dijalize podnošljivijim, ugodnijim i humanijim. Kaže da su tu savršeni uvjeti za rad, te da stoga očekuje i vrhunske rezultate.

 

Ministar zdravstva u Vladi KS-a Zlatko Vuković obećao je uložiti određene napore da u naredne dvije godine bude završen Centralni medicinski blok, a današnji događaj označio je kao završetak prve faze tog projekta.

 

U realizaciji projekta renoviranja Klinike za hemodijalizu, uz KCUS, sudjelovale su druge institucije raznih nivoa vlasti, a mnogi od tih predstavnika prisustvovali su današnjoj svečanosti i tako podijelili radost s uposlenicima i pacijentima kojima to ipak najviše znači.

 

(Fena/sa-c.net)termo-fasadaU ovoj budžetskoj godini izdvajanja za Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo znatno su smanjenja zbog čega nije bilo ni sredstava za povećavanje energetske efikasnosti odnosno "utopljavanja" zgrada, kazao je u razgovoru za Agenciju FENA ministar stambene politike KS Čedomir Lukić.

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je u augustu Program realizacije projekta Energetska sanacija Sarajeva (ENESANSA) u 2013. godini, projekt koji je pokrenut prije šest godina s ciljem da se u Kantonu Sarajevo realiziraju projekti štednje energije i povećanja energetske efikasnosti te da se doprinese smanjenju negativnih uticaja na globalne klimatske promjene. 

Ministarstvo stambene politike Kantona Sarajevo je od 2007. do 2012. godine realiziralo pilot projekt kroz koji je izvršeno utopljavanje jedanaest stambenih zgrada koje se griju sistemom KJKP Toplane Sarajevo i šest manjih stambenih zgrada koje se griju individualnim sistemom grijanja. 

Nakon usvajanja Programa za ovu godinu trebala je uslijediti izrada prijedloga liste prioriteta za utopljavanje zgrada, a realizacija ovog programa će se vršiti u pravcu utopljavanja stambenih zgrada koje se griju sistemom KJKP Toplane Sarajevo uz sufinansiranje Opštine Novi Grad. 

Kapitalnih ulaganja, kada je u pitanju ovo Ministarstvo, nije bilo i zbog činjenica da Skupština Kantona Sarajevo u dva navrata nije prihvatila planirano kreditno zaduženje u iznosu od oko 10 miliona KM, od kojih je 1,2 miliona KM bilo planirano za Ministarstvo stambene politike KS. 

''Od tih sredstava 500.000 KM trebalo je biti izdvojeno za povećavanje energetske efikasnosti, a uz sufinansiranje Opštine Novi Grad "utopljen" je trebao biti niz od pet lamela u naselju Alipašino Polje'', pojasnio je Lukić. 

Ministar je istaknuo da se za svaku zgradu pravi proračun koliko je sredstava potrebno u zavisnosti od stanja u kojem se zgrada nalazi jer je ponekad potrebna sanacija ne samo fasada nego i krovnih površina. 

Buduće da postoje zgrade kod kojih je pola fasade "utopljeno", a pola nije, ministar je pojasnio da se samo vizuleno stiče dojam da se radi o jednoj zgradi iako su to dvije zgrade i između njih je takozvana dilatacija koja ih razdvaja odnosno razmak između njih može biti samo deset centimetara. 

Međutim, kako je rekao Lukić za Fenu, bilo je planirano uraditi i te zgrade ili kako stanari smatraju polovine zgrada koje su ostale sa starim fasadama, ali zbog umanjenja sredstava i sveopće finansijske situacije to se do danas nije uradilo. 

Ministar napominje da je projekt "ENESANSA" jedan od najvažnijih projekata i u Evropi, a implementacijom ovog projekta omogućit će se finansijske uštede za građane, ugodniji način stanovanja ali i smanjenje emisije štetnih gasova u okolini.

(sa-c.net)


 

Register

*
*
*
*
*

* Field is required