LoginRegister
Home » Events » Displaying items by tag: sarajevo city center
A+ R A-
Events

sarajevo city center 9.3.2013.sa-c.net

Radovi na Sarajevo City Centru su u punom jeku, a ova velelepna građevina u srcu Sarajeva već poprima pravi izgled. Razlog tome su u prvu ruku fasaderski radovi, koji su povjereni firmi ANS Drive kao glavnom izvođaču radova i koji se užurbanim tempom rade od prošle godine.

"Radi se punim kapacitetom, sredstva su obezbijeđena, tako da bi radovi mogli biti gotovi do kraja godine", potvrdio je Enver Popovac, rukovodilac tehničke pripreme u firmi ANS Drive, dodajući da je na fasaderskim radovima angažovano oko 150 ljudi.

Osim ovih radova, u toku su pripreme i za izvođenje radova na vanjskom uređenju, odnosno na saobraćajnici oko kompleksa. Naime, Investitor Al Shiddi International d.o.o. je ove sedmice za potrebe Sarajevo City Center-a objavio javni poziv za izvođenje radova na vanjskom uređenju – saobraćajnica.

Rok za podnošenje ponuda je 28. mart 2013. godine, a ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu, bilo da nastupa samostalno ili sa kooperantom.

Kako se navodi u javnom pozivu ponuda mora sadržati naziv i tačnu adresu ponudača, naziv nabavke i usluga radova ugradnje, cijenu nabavke i ugradnje, rok za izradu radioničkih crteža sa detaljima, a po projektnom rješenju datom od strane projektanta CMT Projekt d.o.o. Sarajevo, garantni rok za kvalitet tih radova, te druge podatke koji se moraju unijeti u ponudu.

Uz ponudu, ponuđač mora priložiti dokaz da je ovlašten za izvođenje radova iz ovog oglasa, dokaz o registraciji ponuđača, ugovor o poslovnoj saradnji sa kooperantom, finansijski izvještaj o poslovanju za 2010. i 2011. godinu, podatke o svojim stručnim kadrovima, tehničkoj opremljenosti, kao i dokaz o izvedenim radovima na sličnim objektima i finansijskim i tehničkim kapacitetima pratećih kooperanata.

Podsjećamo, prema projektu, prodajni dio Sarajevo City Centra ima površinu od oko 38.000 kvadratnih metara i zahvata dio objekta koji se prostire paralelno sa glavnim gradskim bulevarom. Sve radnje u prizemlju, na prvom i drugom spratu biće postavljene uzduž nove pješačke promenade, tako da s njom čine cjelinu.

Dio Centra u kojem će biti hotel iznad prizemnog dijela uzdiže se na 18 spratova sa 220 jednokrevetnih i dvokrevetnih soba najviše klase, te ekskluzivnim kraljevskim apartmanima, restoranima, kafeterijama, bazenima, wellnessom i drugim luksuznim sadržajima.

Više od 1.100 parkirnih mjesta posjetiocima će biti dostupno na pet etaža podzemne garaže, uređene prema najnovijim sistemima parking-tehnologije.


(eKapija/foto:sa-c.net)


 

Published in Project News

04 sarajevo city center 19.mart.2014

Ekipa Sarajevo Construction portala (www.sa-c.net) posjetila je danas objekat SCC-a gdje su u toku završni radovi prije samog otvaranja objekta.

Al Shiddi Group International završava projekat Sarajevo City Center, tačnije dio objekta u kojem se nalazi tržni centar. SCC je dizajniran prema najvišim standardima gradnje, tokom koje je angažovan značajan broj ljudi. Procjenjuje se da će SCC pružiti više od 1500 direktnih stalnih radnih mjesta kao i značajan broj indirektnih.       

Trenutno, 95% prostora u SCC tržnom centru je iznajmljeno, a SCC  je i u pregovorima sa dva velika zakupca tačnije američkom farmaceutskom kućom i španskom kompanijom za proizvodnju tekstila, obje zainteresovane za najam Poslovnog tornja.

Također, SCC je u intenzivnim pregovorima sa Interstate Hotels and Resorts, vodećim operaterom svjetski poznatih hotelskih lanaca poput IHG, Hilton, Starwood, Marriott i Hyatt  koji trenutno upravlja sa više od 40 smještajnih jedinica poznatih brendova. Interstate Hotels and Resorts je zajedničko vlasništvo američkih i kineskih kompanija.  

U SCC-u će se, između ostalih, moći kupiti i proizvodi modnih brendova Zara, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka...

SCC raspolaže sa blizu 1.000 parking mjesta na četiri podzemne etaže sa jedinstvenim dizajnom.

U toku su finalni radovi na unutrašnjem uređenju, kao i opremanje prodajnih prostora potrebnom opremom.

Pogledajte fotografije 24h prije otvaranja objekta:

(sa-c.net)


 

Published in Project News
Thursday, 29 January 2015 10:47

Poslovno - hotelski kompleks Marijin Dvor

Poslovno-hotelski kompleks_Marijin_Dvor_sa-c.net_RENDER Poslovno-hotelski kompleks_Marijin_Dvor_sa-c.net_DETAILSUK

PROJECT DESCRIPTION:

Soon...

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

U sklopu korekcije izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradskog Centra »Marijin Dvor« II faza proanaliziran je prostorni koncept organizacije struktura na potezu kompletne nulte transverzale.

Korekcijom plana na dijelu koncertne dvorane sa naznačenim višeetažnim podzemnim parking prostorom u bloku sa oznakom pod brojem 16 RP-a uz uvažavanje predhodne analize razmotrena je mogućnost gradnje višeetažnog nadzemnog objekta iznad etaža parking prostora, komplementarnih sadržaja sa konkursnim rješenjem koncertne dvorane.

Na lokaciji su predviđena tri objekta, odvojeni između na suptilan način, koji omogučava otvoren pogled prema obližnem Trebeviću, dok  po drugoj strani su tri objekta odvojeni u jedinstveni fasadni ogrtač na načini  da možemo govoriti o jednom objektu ili zgradi.

Tri objekta sačinjavaju sjeverno postavljen poslovni dio, južno dio postavljeni u obliku terasa predviđen kao hotel i/ili prostor za stanovanje, a između njih ulaz u lobby/aulu, otvorenu i ustakljenu cijelom visinom, kroz koju se uspostavlja jedinstveni zajednički ulaz u objekat i prostor koji iz različitih visina uspostavlja vizualni kontakt sa gradom i okolnim prostorom – svojevrsna tačka otvorenog pogleda na grad Sarajevo.

Posmatrano sa strane prema glavnoj ulici lobby/aula je otvoren i transparenten prostor, koji omogučava kontinuitet prostora u smjeru zapad – istok.

Objekat predviđa dva samostojeća vertikalna volumena kojim se kompozicijski povezuje zajednički visočiji etažni prostor lobby-ija/aule.  Prvi, sjeverno postavljeni volumen ja planiran isključivo kao poslovni objekat, koji ima prizemlje i osamnaest etaža. Drugi, južni volumen je namjenjen funkciji hotela (ili stanovi, apartmani visokog nivoa stanovanja), te pored prizemlja sadrži još 13 etaža, koje se pema jugu spuštaju u obliku stepenica. Aula/lobby je po visini otvoreni prostor do krova i ustakljen po rubu u  cjelini istočne i zapadne fasade.

Ispod objekta je predviđeno šest podzemnih etaža. Prva je u funkciji tehničkog prostora, dostave, ekonomskih puteva, djelomično trgovačkom programu, sa mogučnošću povezivanja sa planiranom koncertnom dvoranom. Drugi podrum ili etaža pod zemljom je predviđena za saobračaj u mirovanju sa takođe, mogućnosti povezivanja za automobilski, odnosno pješački prolaz i komunikaciju sa postojećim objektom Parlamenta BIH i garažom istog.  Ostala četri potruma/etaže su predviđene isključivo za saobračaj u mirovanju.

Uazi i pristup 

Prostor prizemlja omogučava frekvenciju ljudi u smjeru zapad – istok. Veza je opravdana zbog koncepta otvorenog i zelenog prostora na mikro lokaciji, zato objekat ima više ulaza – pasaža. Međutim naglašena su tri  glavna ulaza u objekat, koji je planiran u području lobby-ija/aule. Ulaz u poslovni dio objekta je planiran sa sjeverne strane na uglu objekta, dok je ulaz u hotelski/stambeni predviđen na južnoj strani lokacije. Unatoč prethodno navedenom prijedlogu, objekat omogućava da se ulazi međusobno prepliču kao što se i prepliču funkcije i sadržaji cijelog kopleksa.

Programske specifičnosti objekta

Objekat je namjenjen trgovačkoj, poslovnoj i hotelskoj djelatnosti, odnosno umjesto hotelskog sadržaja može se predvidjeti razuman stambeni segment na južnoj strani, a u zavisnosti od koncepta urbanističkog plana i regulative na predviđenoj lokaciji. Arhitektura omogučava različte procentualne udjele pojedinačnih programa i sadržaja. Sadržaji se mogu unutar objekta različito podjeliti i odvojiti.

Prizemna etaža, prvi sprat i dio suterena – su namjenjeni ulazima, trgovačkom i ugostiteljskom sadržaju. Prostori i komunikacije su planirane tako da je moguče planirati i konferencijske dvorane. Takođe, prikazano je rješenje, gdje se dio najprestižnijeg ugostiteljskog sadržaja postavlja na 6. sprat zamišljen kao „Gradska galerija“ - prozor u Sarajevo.

Sjeverni objekat je predvđen kao poslovni dio. Planirane etaže prikazuju raspored kancelarijskog prostora i komunikacija, te  tehničkih prostorija. Sve vertikalne komunikacije protežu se u kontinuitetu od zadnje podrumske etaže do vrha objekta. Poslovne jedinice  mogu biti  pojedinačne, odnosno mogu se objediniti lahko na način tzv. „okeanskog sistema“.

Južni objekat je predviđen za hotelski sadržaj i/ili potrebe stanovanja. Sobe su predviđene po rubu, dok su  komunikacije u srednjem dijelu sa servisnim i tehničkimi prostorima. Malo pomjerena etaža je usklađena sa rasterom objekta, tako da je izvođenje južne fasade u terasastom povečanju gabarita objekta, realna i izvodljiva.

U etaži ispod terena su predviđeni javno-trgovački sadržaji – 1. podrum, gdje je predviđena i sva tehnička oprema objekta i skladištni prostrori, te kao opcija kuhinja za hotel. Ostale podzemne etaže su namjenjene saobračaju u mirovanu.

Potrebno je naglasiti, da je kod ideje i položaja lokacije i samim tim kod planiranja gabarita podzemnih etaža posebna pažnja posvećena mogučnosti podzemnih veza i protoka ljudi i automobila između objekta sa postojećim objektom (garažom) Parlamentarne Skupštine i planirane Koncertne dvorane.

Pješački pasaž između koncertne dvorane je planiran u prvoj podrumskoj, podzemnoj etaži dok je veza sa Parlamentarnom Skupštinom u slučaju da se na prvoj podzemnoj etaži nalazi javno-trgovački sadržaj,  predviđen na drugom podzemnom nivou.

PROJECT VISUALISATIONS

Published in Planned
Friday, 18 July 2014 01:18

DVOR Luxury Apartments

dvor luxury_apartments_sa-c.net_RENDER dvor luxury_apartments_sa-c.net_DETAILSUK

PROJECT DESCRIPTION:

Location: Dvor is located in heart of Sarajevo City Center, on most frequent state and city road.   Just 1 minute walking from new Sarajevo City Center Shopping mall (expected to be opened in q4 2013), 2 minutes from State Parliament Building, Unitic Business Center Towers, 5 minutes from State Presidency. 

7 floor DVOR Luxury Apartments building is adding a new light to fast developing Sarajevo Center and financial district. With 42 apartments, ranging from 59 up to 116m2, 57 garages located in 2 underground floors, and commercial units on ground floor, it will represent a new way of living in the heart of the City Center.

SEIC (South European Investment Company) is entity registered in Sarajevo that is investing and developing this unique project. Shareholders of SEIC are some of the largest financial companies form GCC and EU. 

ahA+knAp Architects
Sarajevo based architectural office led by Kenan Brckalija and Adnan Harambasic, with large international experience, is responsible for client oriented planning of project. 

STRABAG
European largest construction company is awarded to construct this project with up to date construction technology, underlining highest quality demands that this projects bears.

 


 

BA

OPIS PROJEKTA:

Lokacija: Dvor se nalazi u srcu centra grada Sarajeva, na najfrekventnijoj državnoj i gradskoj cesti. Samo jednu minutu hoda od novog Sarajevo City Centra (očekuje se da će biti otvoren u Q4 2013), 2 minute od zgrade Zajedničkih institucija BiH, ali i nebodera UNITIC poslovnog centra, te samo 5 minuta od zgrade Predsjedništva BiH.

DVOR je zgrada sa 42 luksuzna apartmana,  smještenih na 7 spratova kojim daje potpuno novo svjetlo na razvijajući centra Sarajeva. Kvadrature stanova se kreću u  rasponu od 59 do 116 m2, a zgrada posjeduje i 57 garaža smještenih u dvije podzemne etaže, te komercijalne prostore u prizemlju objekta.  Sa modernom arhitekturom DVOR će predstavljati novi način življenja u samom srcu centra grada.

SEIC (Društvo za ulaganje u Južnu Evropu) je registrovano u Sarajevu i glavni je investitor za izgradnju i razvoj ovog jedinstvenog projekta. Dioničari SEIC-a su neke od najvećih finansijskih firmi iz zemalja GCC i EU.

ahA + knAp Arhitekti
Sarajevski arhitektonski ured, s velikim međunarodnim iskustvom, na čijem čelu su Kenan Brčkalija i Adnan Harambašić, odgovoran je za planiranje projekata po željama klijenata.

STRABAG
Najveća evropska građevinska kompanija odabrana je za izgradnju ovog projekta sa najsavremenijom građevinskom tehnologijom, te posebnim aspektom na izvođenje najvišeg kvaliteta radova koje ovaj projekat zahtjeva.

PHOTO UPDATE - 17.07.2014.

PHOTO UPDATE - 26.06.2014.

PHOTO UPDATE - 22.04.2014.

PHOTO UPDATE - 14.02.2014.

PHOTO UPDATE - 02.02.2014.

PHOTO UPDATE - 25.10.2013.

PHOTO UPDATE - 26.08.2013.

PHOTO UPDATE - 04.07.2013.

PHOTO UPDATE - 17.05.2013.

PHOTO UPDATE - 29.03.2013.

PROJECT VISUALISATIONS

Published in Finished